რეგიონული უნივერსიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერება სამართლის კურსის პრაქტიკულ უნარებთან დაკავშირებით

პროექტის შესახებ

პროექტის მიზანია გააუმჯობესოს სამცხე-ჯავახეთის და გორის უნივერსიტეტების პრაქტიკულ და კვლევით უნარებთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო პროგრამები, რაც მოხდება პრაქტიკული უნარების სწავლების დანერგვით და სტუდენტების ჩართულობით საზაფხულო სკოლებსა და იმიტირებულ სასამართლო პროცესში. 

პროექტი ასევე მოაზრებს ადამიანის უფლებების კურსზე სილაბუსის და მასწავლებლის სახელმძღვანელოს შემუშავებას რომლის პარალელურად პროფესირებს პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან ჩაუტარდებათ ლექციები სასწავლო მეთოდების შესახებ.

პროექტი დაეხმარება რეგიონულ უნივერსიტეტებს გააუმჯობესონ იურიდიული კლინიკური განათლება და ასწავლიან სტუდენტებს თუ როგორ დაწერონ ჩრდილოვანი ანგარიში. ასევე მოხდება სხვადასხვა ადგილობრივი პარტნიორების (ElSA საქართველო, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი,  ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი) ჩართვა პროექტში.

ბოლო სიახლეები

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების სწავლება

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების სწავლება

იურიდიული  კლინიკური განათლება

იურიდიული კლინიკური განათლება

იმიტირებული კონკურსები და Საზაფხულო სკოლა

იმიტირებული კონკურსები და Საზაფხულო სკოლა

კვლევა და წერის უნარები

კვლევა და წერის უნარები

პატნიორები

დაგვიკავშირდით

ა(ა)იპ აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის ფონდი (შემდგომში, ფონდი) დაფუძნდა 2019 წლის 18 სექტემბერს. 

© 2022 პროექტის დასახელება