სიახლეები

ახალი ამბები

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების სწავლება

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების სწავლება

იურიდიული  კლინიკური განათლება

იურიდიული კლინიკური განათლება

იმიტირებული კონკურსები და Საზაფხულო სკოლა

იმიტირებული კონკურსები და Საზაფხულო სკოლა

კვლევა და წერის უნარები

კვლევა და წერის უნარები

© 2022 პროექტის დასახელება